Auto škola Makević

Obuka vozača A i B kategorije

Kategorije

AM kategorija

  AM – Kategorija je dozvola za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle kojima zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kWPročitajte

A1 Kategorija

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kW, kao i teški tricikli čija snaga motora nePročitajte

A2 Kategorija

A2 – Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije većiPročitajte

A Kategorija

A – Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnjePročitajte

B Kategorija

B – Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenjePročitajte

AŠ Makević

Vršimo obuku za vozače AM, A1, A2, A i B kategorije u najprijatnijoj atmosferi

Kontaktirajte Nas

Termini ispita

Test Vožnja
22.09.2020. (zbog COVID-a 19, smanjen broj kandidata na polaganju do daljnjeg) 17.09.2020. (popunjen)
.10.2020. 23.09.2020.
.10.2020.