Auto Škola Makević Nudimo obuku vozača po najpovoljnijim cenama

Cenovnik obuke

Časovi cena
Čas teorijske obuke 350,00 rsd
Dopunski čas teorijske obuke 500,00 rsd
Čas praktične obuke AM, A1, A2, A kat. 1.500,00 rsd
Čas praktične obuke B kat. 1.100,00 rsd
Dopunski čas praktične obuke AM, A1, A2, A kat. 1.500,00 rsd
Dopunski čas praktične obuke B kat. 1.100,00 rsd
Kondicioni čas 1.200,00 rsd
Prva pomoć 4.000,00 rsd

Cenovnik ispita

Teorijski ispit cena
Teorijski ispit AM, A1, A2, A Kategorija 4.000,00 rsd
Teorijski ispit B Kategorija 4.000,00 rsd
Praktični ispit cena
Praktični ispit AM, A1, A2, A Kategorija 4.000,00 rsd
Praktični ispit B Kategorija 4.000,00 rsd

Napomena:

Prilrikom Prijave za polaganje ispita kandidat plaća i taksu MUP-u u iznosu od 792,00 RSD za teorijski, 985,00 RSD

za praktični. Primeri uplatnica:

Teorijski Ispit:

Praktični Ispit:

UPOZORENJE!

Molimo Kandidate da na uplatnicama plaćenim u bankama (uključujući Poštansku štedionicu) traže potpis i pečat banke kao i da izbegavaju uplate u Raiffeisen banci iz tehničkih razloga.