A Kategorija

A – Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju minimum 2 godine može polagati za A kategoriju i pre navršenih 24 godine. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

 

Obuka se vrši na motociklu Yamaha FZ6 2004. god.

 

Yamaha FZ6

CENOVNIK “A” KATEGORIJE

A Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 
Cena
Teorijska obuka – 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka – 40 časova 60.000,00
A Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su “B” kateg. stekli pre 2011. godine – promenom obrasca vozačke dozvole)!
Cena
Teorijska obuka – nema /
Praktična obuka – 20 časova 30.000,00
A Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju 
Cena
Teorijska obuka – nema /
Praktična obuka – 14 časova 21.000,00
A Kategorija
Kandidat ima A2 kategoriju 
Cena
Teorijska obuka – nema /
Praktična obuka – 7 časova  10.500,00
A Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M 
(stečene nakon 2011.)
Cena
Teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka – 40 časova 60.000,00