A1 Kategorija

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji iz potrebnog broja teorijskih i praktičnih časova. Fond časova zavisi od toga da li već posedujete neku kategoriju ili ne. Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci, nakon testa se vadi lekarsko uverenje i kreće se sa praktičnom obukom. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

 

Obuka se vrši na motociklu Piaggio Fly 125 2008. god.

 

CENOVNIK ZA “A1” KATEGORIJU

A1 Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu.
Cena
Teorijska obuka – 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka – 20 časova 30.000,00
A1 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju (dobijaju vozači koji su “B”
 kat. položili pre 2011. –promenom obrasca)!
Cena
Teorijska obuka – nema  /
Praktična obuka – 7 časova 10.500,00
A1 Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M (stečene nakon 2011.)!
Cena
Teorijska obuka – 7 časova 2.450,00
Praktična obuka – 20 časova 30.000,00