A2 Kategorija

A2 – Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Obuka se može započeti sa navršenih 17 godina (polaganje vožnje sa 18 godina) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

 

Obuka se vrši na motociklu Piaggio Beverly 500 2002. god.

 

CENOVNIK “A2″ KATEGORIJE

A2 Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu.
Cena
Teorijska obuka – 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka – 30 časova 45.000,00
A2 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju (dobijaju vozači koji su “B”
 kateg. stekli pre 2011.godine – promenom obrasca)
Cena
Teorijska obuka – nema /
Praktična obuka – 14 časova 21.000,00
A2 Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju
Cena
Teorijska obuka – nema /
Praktična obuka – 7 časova 10.500,00
A2 Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)
Cena
Teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka – 30 časova 45.000,00