AM kategorija

 

AM – Kategorija je dozvola za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle kojima zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostavruju brzinu veću od 45 km/h. Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela a potreban broj časova zavisi od toga da li već posedujete vozačku dozvolu neke kategorije. Ispit se sastoji iz polaganja teorijskog dela (TESTOVA) i polaganja praktičnog dela (VOŽNJE). Obuka se može vrišti sa 15 godina starosti ali se polaganje vožnje vrši sa punih 16 godina.

 

Obuka se vrši na mopedu Peda Gatto 2014 god. 49ccm

 

 

CENOVNIK “AM” KATEGORIJE

(Ovu kat. dobijaju vozači koji su “B” stekli pre 2011.godine – promenom obrasca)

AM Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
Cena
Teorijska obuka – 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka – 7 časova 10.500,00
AM Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)
Cena
Teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka – 7 časova 10.500,00