B Kategorija

B – Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.

 

CENOVNIK “B” KATEGORIJE

B Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu 
Cena 
Teorijska obuka – 40 časova (30+10)  14.000,00 
Praktična obuka – 40 časova  54.000,00 
B Kategorija
Kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju 
Cena 
Teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka – 35 časova 47.250,00
B Kategorija
Kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju 
Cena 
Teorijska obuka – 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka – 30 časova 40.500,00