Termini Polaganja

Termini ispita

Test Vožnja
07.08.2020. 04.08.2020. (popunjen)
21.08.2020. (zbog COVID-a 19, smanjen broj kandidata na polaganju do daljnjeg) 18.08.2020. (popunjen)