Obuka

Postupak od upisa do dobijanja vozačke

 

Postupak od upisa do dobijanja vozačke dozvole je sledeći:

Za upis u Auto školu je potrebna samo lična karta. U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja polaganja ispita.

Nakon upisa dogovarate termine sa predavačem za teorijsku obuku u terminima kad vama odgovara (nemamo fiksne termine). Teorijska obuka traje otprilike 30 dana.

Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi tako što se izvrši uplata i priloži dokaz o uplati takse MUP-u (Primer uplatnice možete videti na stranici cenovnik). Termini za polaganje budu unapred određeni od strane MUP-a. Prijava za polaganje se vrši najmanje osam dana pre termina polaganja.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača određene kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom. Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se zakazuju u dogovoru sa instruktorom.

U toku ili nakon završene praktične obuke potrebno je da položite Ispit iz Prve pomoći što vam je neophodno da izađete na praktični ispit.

Nakon završene praktične obuke, vrši se prijava praktičnog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi tako što se izvrši uplata i priloži dokaz o uplati takse MUP-u (Primer uplatnice možete videti na stranici cenovnik). Termini za polaganje budu unapred određeni od strane MUP-a. Prijava za polaganje se vrši najmanje osam dana pre termina polaganja.

Nakon položenog praktičnog dela ispita u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu i odlazite u Policijsku upravu Ljermontova 12 po svoju DOZVOLU, stavite na vozilo nalepnicu „P“ (dobićete od nas uz Uverenje) i vozite!!!

PROBNA DOZVOLA

Kada se položi vozački ispit, dobija se probna vozačka dozvola i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.

  • Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji;
  • Probna vozačka dozvola važi dve godine, odnosno, za one mlađe od 19 godina, do navršene 21. godine života;
  • Vozači sa probnom dozvolom B kategorije ne smeju da upravljaju vozilom koje ima snagu motora veću od 80kW (107,3 KS) bez nadzora člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina;
  • Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 06:00h;
  • Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće;
  • Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni HandsFree);
  • Vozač sa probnom dozvolom kategorije B može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor;
  • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom „P“ koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila;